پايگاه‌های نشر تخصصی کنفرانس‌های کشور، «سيويليکا» و «سيمپوزيا» به جمع حاميان ششمین همايش ملی توسعه پايدار با رويکرد بهبود محيط کسب و کار پيوستند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در پی انعقاد تفاهم‌نامه با مرجع دانش سيويل …
تاریخ‏های مهم: مهلت ارسال اصل مقاله: 1397/8/30 اعلام نتایج داوری مقالات: 1397/9/10 تاریخ برگزاری: 21 و 22 آذرماه 1397

روز شمار ششمین همایش ملی توسعه پایدار  
 با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

دو شنبه, 02 مهر 1397
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران از اصلاح چهار مصوبه در نشست اخیر هیات مقررات‌زدایی خبر داد که دو مصوب …
دو شنبه, 02 مهر 1397
پايگاه‌های نشر تخصصی کنفرانس‌های کشور، «سيويليکا» و «سيمپوزيا» به …
دو شنبه, 02 مهر 1397
تاریخ‏های مهم: مهلت ارسال اصل مقاله: 1397/8/30 اعلام نتایج داوری مقالات: 1397/9/10 تاریخ برگز …

تاثیر بازار سرمایه بر بهبود محیط کسب و کار کشور
1.35 مگابایت
ناهید انتظاریان
نقش محیط کسب و کار در توسعه بخش خصوصی
1.35 مگابایت
جعفر خیرخواهان
بررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصاد ایران
1.45 مگابایت
دکتر علی اکبر ناجی میدانی
محیط کسب و کار و راهکارهای ارتقای آن در راستای نیل به توسعه پایدار
1.67 مگابایت
دکتر داود بهبودی

صفحه نخست

آدرس: مشهد حاشیه بلوار وکیل آباد حدفاصل هنرستان و سامانیه پلاک ۲۵۲- ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی.(دبیرخانه دائمی همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار)
۳۸۸۴۲۹۳۷ (۰۵۱) Hamayesh@mccima.net