پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

 

تاریخ‏های مهم:

مهلت ارسال اصل مقاله: 1396/11/15

اعلام نتایج داوری مقالات: 1396/11/25

تاریخ برگزاری: 9 و 10 اسفندماه 1396