درباره همایش

توسعه پایدار به‏ عنوان بالاترین هدف اقتصادی برنامه‏ های توسعه کشور و لازمه رسیدن به اهداف سند چشم ‏انداز 1404 ایران است که تحقق آن مستلزم بهبود محیط کسب‏ وکار می‏ باشد، به طوری‏ که هیچ توسعه پایداری بدون ایجاد محیط کسب‏ وکار مساعد شکل نمی‏ گیرد.

ایجاد و حرکت به سمت یک محیط کسب‏ وکار مساعد، نیازمند عوامل نهادی و ساختاری بسیاری است که نمونه‏ ای از مهمترین آن‏ها کارآمدی نظام قانونی در حوزه‏ های مرتبط با محیط کسب‏ وکار در کشور است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان؛ نمی‏ توان این موضوع را انکار کرد که محیط کسب‏ وکار ارتباط بسیار زیادی به تصویب قوانین و مقررات و نیز سهولت این قوانین و مقررات دارد که تشخیص سهولت و دشواری این قوانین نیز از طریق مقایسه آن با سایر کشورها و الگوبرداری از بهترین‏ها، تعیین می‏شود و می‏تواند کمک زیادی به بهبود محیط کسب‏ وکار کند. قوانین بانکی، قضایی و تجارت فرامرزی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و کارآمدی آنها می ‏تواند تاثیر به سزایی در بهبود شرایط فعالیت برای بنگاه‏ های اقتصادی را داشته باشد. در این صورت است که بهبود محیط کسب‏ وکار از جهت ایجاد فضای منصفانه برای فعالین اقتصادی و سرمایه‏ گذاران، عمکلرد مطلوب تولیدی را به ارمغان می ‏آورد. در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی کشور، ناکارآمدی نظام بانکی، نظام قضایی و نظام تجارت فرامرزی است. این ناکارآمدی، با آثار ضدانگیزشی برای سرمایه‏ گذاری ‏های مولد و توزیع منابع در بخش غیرمولد، موجب تشدید تسلط بخش غیرمولدِ اقتصاد به بخش مولد خواهد شد که در آینده تحقق هدف اصلی و اقتصادی کشور یعنی توسعه پایدار را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.

بر اساس آنچه بیان شد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با همکاری اتاق ایران، برخی از اتاق‏ های شهرستان‏ها (تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و کرمان)، تشکل‏های اقتصادی و برخی از دستگاه ‏های اجرایی، در نظر دارد ششمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‏ وکار» را در روزهای 21 و 22 آذرماه سال 1397 در مشهد مقدس برگزار نماید، تا فضایی مناسب برای یافتن راهکارهای کاربردی و تبادل‏نظر میان مدیران دولتی و خصوصی، دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالین اقتصادی فراهم آورد و بدین ترتیب گامی اساسی در جهت بهبود محیط کسب‏ وکار، به عنوان یکی از ابتدایی ‏ترین و مهم‏ترین الزامات توسعه پایدار و رشد تولید ملی کشور برداشته شود.