ساختار سازمانی همایش

مهندس غلامحسین شافعی رئیس همایش

مهندس علی کبیر دبیر همایش

دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری  - دبیر کمیته علمی

یاسر مهرآور دبیر کمیته اجرایی

 

اعضای کمیته علمی:

دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری

مهندس علی کبیر

دکتر رضا خواجه نائینی

دکتر علی چشمی

دکتر سعید ملک‏الساداتی

دکتر محمدعلی خطیب

دکتر پیام رشیدی