مقالات

بررسی تحلیلی شاخص اخذ مجوز تاسيس و راه اندازي كارگاه تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی گزارش سهولت کسب کار بانک جهانی، نمونه موردی استان البرز
259 مگابایت
میلاد مرادنیا
راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر شاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی
478 مگابایت
حسنعلی آقاجانی ، نسیم رضوانی گیل کلایی
شناسایی موانع بهبود محیط کسب و کار ایران
333 مگابایت
فروغ رودگرنژاد - کریم کیاکجوری* - مسعود عبدالملکی - طاهره ایزدی
بررسی موانع کسب و کار نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود محیط کسب و کار
225 مگابایت
پریا قاسمی
راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر اخذ اعتبارات بانک جهانی (با هدف تأمین مالی و راه‌اندازی واحدهای کسب و کار)
302 مگابایت
سید جمال هاشمی کیا
تاثیر نماگر شروع کسب و کار بانک جهانی در بهبود وضعیت ایران
591 مگابایت
سید محمد حسینی ، سید محمد حسین هاشمی نسب
راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی با تاکید بر نماگر شروع کسب و کار
372 مگابایت
سمیرا دلاوراصفهان ، مینا قزوینی زاده
سنجش تأثیر محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی در ایران و سایر کشور های منتخب با تأکید بر شاخص رقابت پذیری
569 مگابایت
صادق بافنده ایماندوست،علی مفیدی
تاثیر بازار سرمایه بر بهبود محیط کسب و کار کشور
1.35 مگابایت
ناهید انتظاریان
نقش محیط کسب و کار در توسعه بخش خصوصی
1.35 مگابایت
جعفر خیرخواهان
بررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصاد ایران
1.45 مگابایت
دکتر علی اکبر ناجی میدانی
محیط کسب و کار و راهکارهای ارتقای آن در راستای نیل به توسعه پایدار
1.67 مگابایت
دکتر داود بهبودی
روشهای مناسب تأمین مالی برای توسعه سرمایه گذاری شهری
1.92 مگابایت
دکتر ناصر شاهنوشی
بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر سرمایه گذاری ثابت و سرمایه گذاری در انبار
2.74 مگابایت
دکتر کریم اسلاملوییان
نااطمینانی اقتصاد کلان و سرمایه گذاری خصوصی: شواهد کشورهای در حال توسعه(شامل ایران)
0.554 مگابایت
دکتر احمد جعفری صمیمی
سرمايه گذاري مخاطره پذير، روش مناسب تأمين مالی
0.633 مگابایت
دکترحمیدرضا نصیری زاده
نهاد خدمت سربازی اجباری و تاثیر آن بر محیط کسب و کار و سرمایه گذاری های کارآفرین
1.17 مگابایت
دکتر صادق بافنده ایماندوست
فرا تحليل بهبود محيط کسب و کار در ايران
1.2 مگابایت
دکتر نعمت الله اکبري
  • 1