مقالات

تاثیر بازار سرمایه بر بهبود محیط کسب و کار کشور
1.35 مگابایت
ناهید انتظاریان
نقش محیط کسب و کار در توسعه بخش خصوصی
1.35 مگابایت
جعفر خیرخواهان
بررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصاد ایران
1.45 مگابایت
دکتر علی اکبر ناجی میدانی
محیط کسب و کار و راهکارهای ارتقای آن در راستای نیل به توسعه پایدار
1.67 مگابایت
دکتر داود بهبودی
روشهای مناسب تأمین مالی برای توسعه سرمایه گذاری شهری
1.92 مگابایت
دکتر ناصر شاهنوشی
بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر سرمایه گذاری ثابت و سرمایه گذاری در انبار
2.74 مگابایت
دکتر کریم اسلاملوییان
نااطمینانی اقتصاد کلان و سرمایه گذاری خصوصی: شواهد کشورهای در حال توسعه(شامل ایران)
0.554 مگابایت
دکتر احمد جعفری صمیمی
سرمايه گذاري مخاطره پذير، روش مناسب تأمين مالی
0.633 مگابایت
دکترحمیدرضا نصیری زاده
نهاد خدمت سربازی اجباری و تاثیر آن بر محیط کسب و کار و سرمایه گذاری های کارآفرین
1.17 مگابایت
دکتر صادق بافنده ایماندوست
فرا تحليل بهبود محيط کسب و کار در ايران
1.2 مگابایت
دکتر نعمت الله اکبري
  • 1