تماس با ما

اطلاعات تماس با دبیرخانه چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

آدرس دبیرخانه: مشهد/ حاشیه بلوار وکیل آباد/ حد فاصل هنرستان و سامانیه / پلاک 252- ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی.

تلفکس: داخلی 38842937-۰۵۱

ایمیل:Hamayesh@mccima.net