نهاد خدمت سربازی اجباری و تاثیر آن بر محیط کسب و کار و سرمایه گذاری های کارآفرین

نویسنده: دکتر صادق بافنده ایماندوست

سال همایش: سال اول

سایز مقاله: 1/17

فایل مقاله