بررسی تحلیلی شاخص اخذ مجوز تاسيس و راه اندازي كارگاه تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی گزارش سهولت کسب کار بانک جهانی، نمونه موردی استان البرز

نویسنده: میلاد مرادنیا

سال همایش: سال ششم

سایز مقاله: 259

فایل مقاله