تاریخ های مهم ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

تاریخ‏های مهم:

مهلت ارسال اصل مقاله: 1397/8/30

اعلام نتایج داوری مقالات: 1397/9/10

تاریخ برگزاری: 21 و 22 آذرماه 1397

دسته‌بندی خبر: اخبار همایش

نمایش در صفحه نخست: بلی