پرسش و پاسخ متداول

آیا به شرکت‏ کنندگان در همایش گواهینامه حضور ارائه می‏شود؟

بله

محل برگزاری پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‏ وکار

مشهد، خیابان امام خمینی، جنب باغ ملی، سالن همایش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

ساعت برگزاری پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار چه ساعتی است؟

8 صبح تا 18 عصر