سخنرانان

جناب آقای دکتر تیمور رحمانی
سمت: دانشیار ، رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد
تحصیلات: دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر سید علی مدنی زاده
سمت: استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
تحصیلات: دکتری اقتصاد دانشگاه شیکاگو
جناب آقای دکتر ناصر خیابانی
سمت: دانشیار اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
تحصیلات: دکتری اقتصاد
جناب آقای دکتر فرشاد مؤمنی
سمت: استاد دانشگاه علامه طباطبایی عضو مؤسسه دین و اقتصاد
تحصیلات: دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر علی اصغر سعیدی
سمت: دانشیار و مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
تحصیلات: دکتری جامعه شناسی لندن
جناب آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی
سمت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
تحصیلات: دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
جناب اقای دکتر احمد توکلی
سمت: رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت
تحصیلات: دکتری اقتصاد دانشگاه ناتینگهام